Gestioni els projectes, tasques i documents. Comuníquis amb els seus companys de treball, socis de negocis i proveïdors. Organitzi la seva agenda de reunions i comparteixi amb ells tot tipus d’informació de manera col·laborativa.

PLANIFICACIÓ i CONTROL
Portfoli de projectes
Cada projecte pot ésser configurat segons la seva pròpia estructura, permetent-li gestionar diferents tipus de projectes en sintonía amb les seves necessitats. Controli d’una ullada l’estat general dels projectes on es troba involucrat gràcies al panell de control.
Paquets de treball i de tasques
Gestionar moltes tasques es torna una tasca difícil sense les eïnes adeqüades. Procemm li ofereix una manera intuitiva de consultar i modificar les tasques d’una manera senzilla i directa. Estigui al corrent en tot moment de la seva evolució gràcies a les notificacions per email.
Diagrames de Gantt
Mentre que alguns gestors de projectes prefereixen mostrar les dades en taules, altres prefereixen gràfics. Els diagrames de Gantt son un suport magnífic per a veure el progrés dels projectes i tasques comparat amb els informes amb taules que requereixen un anàlisi exhaustiu per entendre’ls.
Entregables
Defineixi dates dels entregables i obtingui un control visual de l’estat. Anticípis per a mantenir els entregables a temps sense perdre compromís.
ORGANITZACIÓ DE REUNIONS
Calendari online
Planifiqui les reunions i la resta de l’equip rebrà una notificació sobre quan i quins temes es tractaran. També es el lloc idoni per a pujar les presentacions.
Gestió d’actes
Al finalitzar una reunió assigni l’acta del event de forma que sigui accessible per a tots els participants de la reunió i no es perdi la informació.
GESTIÓ DE FITXERS
Compartir fitxers
Als projectes normalment es requereix consultar documentació addicional. En comptes d’adjuntar fitxers pesats per email i tenir problemes amb els antivirus o limitacions d’espai, pengeu-los fàcilment a Procemm i deixi als seus col·laboradors decidir quan descarregar-se’ls.
Seguretat
Assocïi els fitxers a tasques o entregables concrets. D’aquesta manera s’assegura de no perdre’ls i que només les persones amb els permísos adeqüats puguin accedir a ells.
Seguiment de versions
De cada fitxer es manté la revisió i la versió. Controli qui modifica què i quan.
Buscador
Tot el contingut (fitxers i web) estan siguent constantment indexats per a facilitar un accés eficient a la informació.