Gràcies a la Gestió Econòmica de Procemm, tindrà un control complet del seus projectes FP7.
Administri costos reals i previsións de projectes, assigni pressupost per a cada organització per projecte, controli costos. Comuníquis amb els seus companys de treball, socis de negocis i proveïdors.

PLANIFICACIÓ i CONTROL
Paquets de treball i períodes
Gestioni la part financera de projectes europeus FP7 cumplint amb els requisits de la Comisió Europea de manera àgil i eficient. Tingui el control dels paquets de treball i períodes de projectes FP7 d’una simple ullada.
CONTROL DE COSTOS
Previsió de costos
Anticípis per a prevenir desviacions en els seus costos reals de projecte. Podrà planificar els seus costos abans de començar períodes de projectes.
Assignar pressupost a organitzacions en projectes
Per a cada projecte, el coordinador del mateix estarà capacitat per a assignar un pressupost a cada activitat del projecte.
Comparació de costos
Ràpidament podrà comparar desviacions entre costos reals, previsions i el pressupost global assignat filtrant pel conjunt d’organitzacions, períodes i/o paquets de treball.
Creació d’e-FormC
Amb Procemm gestió econòmica podrà generar informes que contindràn la informació necessària per a cumplimentar fàcilment el FormC a l’eïna online de la comisió europea.
SINCRONITZACIÓ AMB PROCEMM – GESTIÓ DE PROJECTES
Importar projectes GP
Simplifiqui l’administració de projectes important informació del mòdul de Gestió de Projectes al mòdul de Gestió Econòmica, permetent així la sincronització dels paquets de treball.