Procemm es un entorn col·laboratiu online altament escalable y multiplataforma basat en un sistema modular. Cada mòdul està enfocat en la gestió concreta d’una àrea de treball que de forma conjunta forma una eina de control de projectes integral i globalitzada.

Gestió d’usuaris
Rols i permisos
Tots els empleats de l’organització tenen diferents rols que requereixen de nivell d’accés diferents. Procemm proporciona un ampli rang de permisos tan a nivell d’usuari com a nivell de mòdul. Els nivell d’accés son molt flexibles, permeten a l’administrador donar els permisos adequats a cada usuari.
Preferències d’usuari
Como cada usuari es diferent, tenen la possibilitat d’ajustar diferents paràmetres a les seves preferències personals, com pot ser el indicar quines notificacions es volen rebre, tasques per pàgina que volen veure.

 

Aplicació web modular de gestió
Arquitectura Modular
Procemm es presenta com una sol·lució modular. D’aquesta forma Procemm creix quan vostè creix, i pot canviar quan vostè necessiti canviar. La seva sol·lució pot evolucionar a un ritme en el que es trobi còmode, i es pugui adaptar tant a les seves necessitats canviants com a les demandes de mercat.
Mai més tindrà que reemplaçar completament el seu sistema de gestió. La flexibilitat de Procemm li permetrà canviar el que necessiti, quan ho necessiti.
Aplicació Web
Accedeixi des de qualsevol lloc i qualsevol hora. Només amb les aplicacions web com Procemm vostè podrà monitoritzar i controlar els seus projectes en temps real. Mai més tornarà a estar sense contacte amb l’evolució dels seus projectes.
Multiplataforma
Gràcies a tecnologies obertes i a l’adeqüació dels estàndars, podrà disfrutar d’aquesta sol·lució des de qualsevol sistema operatiu.
Sense limitacions
No es preocupi per tenir massa projectes. Procemm li permet gestionar un numero ilimitat de projectes, tasques o usuaris.
Comunicació entre grups de treball
Notificacions
Configuri què, quan i com vol rebre les notificacions email automàtiques. Mantínguis informat del progrés de les activitats en les que es troba involucrat sense haver d’accedir al sistema. Simplement llegeixi les notificacions de correu que s’envien quan es crea/modifica una tasca, forum, reunió, nota o fitxer.
Fòrums de discusió i notes
Comparteixi idees, incidències, coneixement i molt més a través dels fòrums i notes dels elements. A Procemm pot crear tants fòrums i missatges com necessiti. Eines com aquesta milloren la comunicació mentre es guarda la conversa per a posteriors consultes.
Buscador integrat
Procemm incorpora un potent motor de búsqueda capaç de trobar qualsevol text als missatges i als fitxers que s’emmagatzemen.
Missatges a membres
Si desitja comunicar-se ràpidament amb tots els membres del projecte, disposa d’eines per a realitzar mails massius.
Multi idioma
Procemm està disponible en diferents idiomes i disposa d’eines per traduïr-lo a l’idioma que necessiti.