Gestió de projectes R+D i coordinació econòmica FP7

PROCEMM es una Plataforma Col·laborativa de gran traçabilitat per a la Gestió de Projectes on existeix un gran flux d’informació entre usuaris i entitats.

Mòduls disponibles

Gestió de projectesRepositori documentsGestió del ConeixementIndexació de documentsSeguiment de projectes europeus FP7Gestió econòmicaPlanificar i controlar els projectes

Gestió de Projectes

Gestioni projectes, tasques i documents. Comuniquis amb els companys, socis i proveïdors. Organitzi la seva agenda de reunions i comparteixi amb ell tot tipus d’informació d’una manera col·laborativa.

Gestió Econòmica

Gracies al mòdul de Gestió econòmica, tindrà un control complert dels seus projectes FP7. Administri les despeses reals i previsions de projectes, assigni pressupost per a cada organització per projectes, controli despeses.

 

Més de 150 entitats fan servir Procemm